Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής

∆ηµόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για την πρόληψη και
την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, θα πραγματοποιήσουν δωρεάν
μαστογραφίες την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στο
δημοτικό πάρκινγκ, επί της οδού Ζεφύρου 2, πλησίον της εισόδου της Λέσχης Φιλίας
(ΚΑΠΗ) Δ.Ε. Βούλας.
Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας
Υγείας, Δευτέρα 13/03/23 & Τρίτη 14/03/23 και ώρες 09.00- 13.00, στο τηλέφωνο 213
2019921.
Τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά προτεραιότητας
Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο
- Ηλικίες γυναικών: από 35 έως 49 ετών και από 70 και άνω
- Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες
- Να μην έχουν ιστορικό καρκίνο μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό
- Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (3 ημέρες πριν την περίοδο τους και 5 ημέρες μετά)