Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της

γνωστοποίησης της σχετικής ΚΥΑ, επαναλειτουργούν τα ΚΑΠΗ (Λέσχες Φιλίας) για παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, όπως φυσικοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, εγγραφές νέων μελών κ.α., μόνο:

α) για μέλη πλήρως εμβολιασμένα και με τις 2 δόσεις εμβολίου (και μετά την συμπλήρωση των 14 ημερών από την δεύτερη δόση)

β) για μέλη που έχουν νοσήσει (με ημερομηνία διάγνωσης έως και 180 ημέρες πριν) και στις δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης αντίστοιχα.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από προσωπικό που πληροί τα ίδια κριτήρια. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο των Λεσχών Φιλίας 213 2019920. Σημειώνουμε τέλος ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ δεν επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας. Με νέα δελτία τύπου θα ενημερώνονται τα μέλη για το πρόγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.