Ιδιαίτερα καυστική και αιχμηρή η τοποθέτηση του Δήμαρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και

τις σχέσεις του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) με τους Δήμους.
Ακολουθεί βίντεο με την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντέλλου στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ στις 15/6/2020.