Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στο πλαίσιο των εργασιών της ΚΕΔΕ συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, κ. Ιωάννης Κουράκης με τον Πρόεδρο του ΕΟΕΣ

«Εύξεινη Πόλη», κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με αντικείμενο την σύμπραξη των δύο φορέων για την προσέλκυση Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων προς όφελος των Δήμων της Κρήτης. Η συζήτηση των επικεφαλής των δύο φορέων συνέκλινε στην αναγκαιότητα σύμπραξης και ένταξης των Δήμων της Κρήτης στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», καθώς οι εξελίξεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Με εγνωσμένη την εμπειρία και την τεχνογνωσία του ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» στα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σε τομείς που προσιδιάζουν των αναγκών του νησιού μας ήταν θέμα χρόνου για την ΠΕΔ Κρήτης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνεργασία και εταιρικότητα με τον φορέα αυτό. Με στόχο την προσέλκυση Κοινοτικών κονδυλίων σε τομείς ιδιαίτερα σύνθετους και απαιτητικούς και την διεύρυνση του δικτύου των πόλεων της Ευρώπης που θα συνεργαστούν με τις πόλεις και τους δήμους της Κρήτης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Ιωάννης Κουράκης συμφώνησε με τον Πρόεδρο του ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη», κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο την επίσκεψη του στην Κρήτη με ομάδα επιτελικών στελεχών του φορέα για να ενημερωθούν οι Δήμαρχοι της Κρήτης στην έδρα της ΠΕΔ στο Ηράκλειο, οι προοπτικές σύμπραξης των δύο φορέων με Γραφείο στην ΠΕΔ που θα ασχολείται με την προσέλκυση Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων προς όφελος των Δήμων του νησιού και την διεύρυνση της δικτύωσης τους με πόλεις της Ευρώπης.