Μήνυση για υποβολή ψευδών στοιχείων και υποβολής ψευδούς υπευθύνου

δηλώσεως του Ν. 1599/1986 από τους νόμιμους εκπροσώπους της ιδιοκτήτριας
εταιρείας των πρώην οικοπέδων του κληροδοτήματος Κόνιαρη, κατά την διαδικασία
ένταξης επενδυτικού σχεδίου προς διαβούλευση στην εταιρεία Enterprise Greece,
υπέβαλε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Πειραιά.
Συγκεκριμένα η μήνυση αναφέρεται στην απόπειρα της εταιρείας, η οποία έχει
αγοράσει 70 στρέμματα στη Βούλα πρώην ιδιοκτησία του Ιδρύματος Μπενάκη, να
εντάξει την αξιοποίηση της έκτασης στις διατάξεις του νόμου 4608/2019 (περί
στρατηγικών επενδύσεων).
Η ένταξη του έργου τιτλοφορούμενου ως «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «PROJECT VOULA» στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμο
αποπειράθηκε προκειμένου να μπορέσει να ευνοηθεί από το θεσμικό πλαίσιο των
στρατηγικών επενδύσεων το οποίο συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και διαδικασία
Fast Track αδειοδοτήσεις. Κατά την ανάγνωση της πρότασης από το νομικό και το
τεχνικό επιτελείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκειμένου να συμμετέχει
ο Δήμος στη διαδικασία διαβούλευσης, διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένο φάκελος
δεν θα έπρεπε να τύχει καν προκαταρτικής αξιολόγησης από την εταιρεία ENTEPRISE
GREECE καθώς στηρίζεται σε σειρά ψευδών πολεοδομικών χαρακτηριστικών των υπό
αξιοποίηση οικοπέδων.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
1. ότι η επιτρεπόμενη χρήση στα οικοδομικά τετράγωνα 259, 255, 255Α, 256, 247,
252,262,263 της Δ.Ε. Βούλας είναι «δήθεν» αυτή της αμιγούς κατοικίας η οποία
περιλαμβάνει και άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας. Η δήθεν «επιτρεπόμενη»
χρήση της αμιγούς κατοικίας δεν υφίσταται ως χρήση στην περιοχή του Βούλας.
Μοναδική επιτρεπόμενη χρήση στην περιοχή Ν. Κάλυμνος- Εξοχή της Βούλας η
οποία αποτελεί την Πολεοδομική Ενότητα 5 (Π.Ε.5) και περιλαμβάνει και τα
ανωτέρω οικοδομικά τετράγωνα είναι αυτή της αποκλειστικής κατοικίας όπως
έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα με την υπ’ αριθμ. 554/2000 απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Το έργο ακολουθεί το υφιστάμενο χωροταξικό – πολεοδομικό πλαίσιο
(Ρυθμιστικό Αττικής, ΓΠΣ Βούλας κλπ)» ενώ οι επενδυτές όφειλαν να γνωρίζουν
ότι με την υπ’ αρ. 554/2000 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
ακυρώθηκε η υπ’ αρ. 6431481/258/17.9 - 6.10.1993 απόφαση του Υφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κατά το μέρος της με το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης στο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο Βούλας και επομένως δεν τίθεται ζήτημα τουριστικής
ανάπτυξης στην περιοχή της αποκλειστικής κατοικίας.
3. Ότι οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για τα συγκεκριμένα Ο.Τ. του
υποβληθέντος σχεδίου, καθορίζονται και με το ΦΕΚ 59/Δ/1969-03-20 στο οποίο
έχει δημοσιευθεί το από 28 Φεβρουαρίου 1969 Β.Δ. «Περί αναθεωρήσεως των
όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και
μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης Αττικής» !!! ενώ το αληθές
είναι ότι το ανωτέρω Β.Δ. ΔΕΝ αφορά την Δ.Ε. (τέως Δήμο) Βούλας.
Αμέσως αφού διαπιστώθηκαν τα αναληθή στοιχείς που αναφέρονται στο φάκελο
που αναρτήθηκε από την εταιρεία προς διαβούλευση, ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προέβη άμεση στην αποστολή εξώδικων διαμαρτυριών και δηλώσεων
προς τα μέλη του Δ.Σ. της Invest Greece αλλά και την ιδιοκτήτρια των ακινήτων
ζητώντας την άμεση απόσυρση των ψευδών υποβληθέντων στοιχείων. Στη συνέχεια,
και αφού διαπιστώθηκε πως η εταιρεία δεν προέβει σε κάποια διόρθωση των
στοιχείων που αναφέρονται, ο Δήμος κατέθεσε μήνυση προς των Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών ζητώντας την ποινική δίωξη της ιδιοκτήτριας εταιρείας και του
νόμιμου εκπροσώπου της για παράβαση του νόμου 1599/1986 περί ψευδών
δηλώσεων.
Μετά την κατάθεση της μήνυσης από το Δήμο, η Δημοτική Αρχή αναμένει τις
σχετικές ενέργειες του Δ.Σ. της Invest Greece προκειμένου να αποφασιστεί αν θα
ζητηθούν από το Εισαγγελέα περαιτέρω διώξεις, κατά της συγκεκριμένες εταιρείας, για
παράβαση καθήκοντος.
Τέλος, σε περίπτωση που η αρμόδια διυπουργική επιτροπή εκδώσει κοινή
υπουργική απόφαση για την ένταξη μίας μη στρατηγικής επένδυσης στις στρατηγικές
επενδύσεις, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης και αναστολή
εκτέλεσης της ΚΥΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας.