Μία σημαντική διάκριση για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και για τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, αποτελεί η εκλογή του στην

Πολιτική Επιτροπή – Political Advisory Committee (PAC) του Δικτύου Πόλεων CIVITAS. Το CIVITAS, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Civitas Initiative) και έχει ως στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας για πιο ασφαλείς και καθαρές πόλεις στην Ευρώπη. Μέλη του CIVITAS είναι περισσότεροι από 300 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη που προωθούν την Βιώσιμη Κινητικότητα και από την έναρξη της λειτουργίας του, έχει εφαρμόσει πάνω από 800 προτάσεις σε ζητήματα αστικών μεταφορών, σε περισσότερες από 80 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος της Πολιτικής Επιτροπής - Political Advisory Committee (PAC) είναι κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί την ομάδα εκλεγμένων πολιτικών από την Ευρώπη που έχει ως σκοπό να προωθήσει την Βιώσιμη Κινητικότητα και να ηγηθεί των εξελίξεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Επιτροπή διαμορφώνει και προωθεί πολιτικές συστάσεις/διακηρύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (PAC Statements), αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE), του CIVITAS και των πόλεων του CIVITAS, αξιολογεί τις αιτήσεις των πόλεων για την ετήσια διοργάνωση του συνεδρίου του CIVITAS, που πλέον έχει ενσωματωθεί στο European Urban Mobility Days, ενισχύει την συμμετοχή πολιτικών προσώπων από τις πόλεις του CIVITAS και προτείνει δράσεις και πολιτικές στο CIVITAS και το υποστηρίζει στην γενικότερη λειτουργία του. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE) και έχουν διετή θητεία. Συνήθως πραγματοποιούν συναντήσεις τρεις φορές το χρόνο, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου Συνεδρίου Φόρουμ CIVITAS, ενώ στις συνεδριάσεις συμμετέχει και εκπρόσωπος της DG Move. Η συμμετοχή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Πολιτική Επιτροπή, τον τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, των πολιτικών αποφάσεων και χρηματοδοτήσεων για την Βιώσιμη Κινητικότητα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να εκφράσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ελληνικών αστικών και παράκτιων Δήμων στα ευρωπαϊκά φόρα, να λειτουργήσει ως Ambassador πολιτικών Βιώσιμης Κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να συνδέσει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων με την πολύτιμη εμπειρία της καθημερινότητας στη Διοίκηση των Δήμων, να ενημερωθεί για καλές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα, καθώς και να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και τη μετάβαση στην εποχή του Green Deal.