Πραγματικά δεν μας εξέπληξε το Δελτίο Τύπου του επιτελείου του κ. Πατούλη,

καθόσον συστηματικά τον τελευταίο διάστημα επιδίδεται σε επικοινωνία που περιέχει
μισές αλήθειες οδηγώντας σε μεγαλύτερα ψέματα. Έτσι, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον
Περιφερειάρχη, γιατί δεν πιστεύουμε ότι ο ίδιος προσωπικά εμπλέκεται σε μία τόσης
μεγάλης κλίμακας σκόπιμη παραπληροφόρηση.
Η παράθεση μιας σειράς έργων, που αποτελούν αφενός μεν έργα της
Περιφέρειας, αφετέρου δε εκτελούνται ήδη στον Δήμο μας και αφορούν σε έργα που
δημοπρατήθηκαν σε παρελθόντα χρόνο και για τα οποία, η σημερινή διοίκηση της
Περιφέρειας δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε στον σχεδιασμό, ούτε στην μελέτη,
ούτε στην χρηματοδότηση, ούτε στην δημοπράτηση τους δεν μπορούν να αποτελούν
αντικείμενο δράσης της παρούσας Περιφερειακής Αρχής. Αυτό που δεν λέει όμως το
Δελτίο Τύπου είναι ότι από τον Σεπτέμβριο του 2019 κανένα έργο που αποφάσισε η
παρούσα Περιφερειακή Αρχή, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια, δεν υλοποιείται
στο Δήμο μας.
Αυτό αναδεικνύουμε συνεχώς με δημόσιες τεκμηριωμένες τοποθετήσεις μας,
τις οποίες προφανώς το επιτελείο του κ. Πατούλη αδυνατεί να κατανοήσει ή
προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει. Αυτό που είναι η απόλυτη πραγματικότητα και
αλήθεια είναι ότι, η Περιφέρεια Αττικής απλά υλοποιεί όσα έργα βρήκε έτοιμα, ώριμα
και υλοποιούμενα τον Σεπτέμβριο του 2019 και τίποτα παραπάνω.
Σε επίπεδο νέων τεχνικών έργων, η Περιφερειακή Αρχή ενέταξε στο Πρόγραμμα
Τεχνικών Έργων υδραυλικό έργο ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ (την μελέτη του
οποίου έκανε με ίδιους πόρους ο Δήμος, ενώ είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας όπως
έκανε και στην αντίστοιχη μελέτη του υδραυλικού έργου που εκτελέστηκε πρόσφατα
στη Βουλιαγμένη) παρά του ότι το συγκεκριμένο έργο, έχει ενταχθεί από το 2020 στο
τεχνικό πρόγραμμα ως νέο έργο, αυτό καρκινοβατεί δύο χρόνια τώρα.

Δεύτερο και μάλιστα κατεπείγον έργο, ήταν αυτό για τη διάνοιξη
αποφραγμένου αγωγού όμβριων στην περιοχή Καβουρίου, την μελέτη του οποίου
πάλι, ενώ δεν είναι αρμοδιότητά μας, έκανε και πλήρωσε ο Δήμος μας, επί της οποίας
η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ζήτησε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που
διπλασίασαν το κόστος του έργου (αχρείαστες επεκτάσεις κατά τη γνώμη μας). Η
μελέτη αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει από την Περιφέρεια και το κατεπείγον υδραυλικό
έργο να είχε ήδη υλοποιηθεί. Αντίθετα, η Περιφέρεια ζητά από το Δήμο να κάνει τη
δουλειά της.
Η δε κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Ε. Βούλας, βραβευμένης
μελέτης (ύψους 2,1 εκατ. ευρώ), που πάλι έκανε ο Δήμος μας και εντάχθηκε το 2018
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή,
εδώ και 2,5 χρόνια καρκινοβατεί επίσης και βρίσκεται βαλτωμένο στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού της Περιφέρειας και δεν προχωρά η υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης με τον Δήμο για λόγους και με δικαιολογίες, από πλευράς της Περιφέρειας,
που δεν χρήζουν σχολιασμού.
Για το θέμα του έργου του Ρέματος Κόρμπι, ο Δήμος μας, ενώ δεν όφειλε και
δεν είχε αρμοδιότητα, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης του
ρέματος και στην διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης του σχετικού Προεδρικού
Διατάγματος το 2015, ανέλαβε την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου το 2017
για την επίταξη των ιδιωτικών εκτάσεων προς απαλλοτρίωση και προχώρησε, με ίδια
μέσα και έξοδα το 2017, στην κτηματογράφηση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων. Και
αυτό το κάναμε για να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν η εκτέλεση του κρίσιμου αυτού
έργου. Περιττό να θυμίσουμε ότι ασκήσαμε μεγάλη πίεση το 2015-2016 στην τότε
διοίκηση της Περιφέρειας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του, η οποία
επετεύχθη αρχικώς από ιδίους πόρους της Περιφέρειας και στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ.
Το επιτελείο του κ. Περιφερειάρχη όμως, που συνέταξε το Δελτίο Τύπου της 8 ης
Φεβρουαρίου 2022 έχει, για μία ακόμη σειρά θεμάτων, σύγχυση. Θεωρεί ότι οι μικρές
χρηματοδοτήσεις (1,5 εκατ. ευρώ) που εξασφάλισε ο Δήμος μας από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής, μας διατέθηκαν από την Περιφέρεια
προφανώς γιατί αυτή ήθελε να στηρίξει το έργο μας. Μπορεί ενδόμυχα να ήταν και
αυτός ένας λόγος, αλλά οι βασικότεροι λόγοι ήταν ότι η χρηματοδότηση αυτή, δόθηκε
στο Δήμο μας, όπως αντίστοιχα και σε άλλους δήμους της Αττικής, μέσω
εξειδικευμένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που κρίθηκαν από ανεξάρτητη διαχειρισιακή
αρχή από τη στιγμή που ο Δήμας μας ήταν έτοιμος με ολοκληρωμένες μελέτες και κατ’
αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτήθηκε.
Εν τέλει η σύγχυση τους εντείνεται, όταν προσπαθούν να περιγράψουν ότι το
φρεσκάρισμα της οδοποιίας και οι διαγραμμίσεις τμήματος του Εθνικού δικτύου
ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής που διέρχεται μέσα από τον Δήμο μας καθώς και η
μερική αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού, των δρόμων αρμοδιότητας της, προς
εξοικονόμηση πόρων της Περιφέρειας και όχι του Δήμου, πρέπει να θεωρούνται
δημοτικά έργα και να χρεώνονται ως έργα στον Δήμο μας, ενώ αυτά έχουν καθαρά
υπερτοπικό χαρακτήρα. Θα προτιμούσαμε να μας έχει εγκρίνει τα πολλά αιτήματά
μας και τις μελέτες μας για επισκευή οδοποιίας εντός του αστικού δικτύου της πόλης,
που κατ’ επανάληψη έχουμε καταθέσει (όπως έχει κάνει με πολλούς άλλους Δήμους)
την οποία όμως σήμερα αναγκαζόμαστε να υλοποιούμε με ίδιους πόρους.

Προφανώς η σύγχυση τους βάζει ακόμα και την περιβόητη,
πολυφωτογραφημένη και πολυδιαφημισμένη επισκευή στις «Σήραγγες Καραμανλή»
εντός των ορίων του Δήμου μας, ενώ αυτή έγινε σε σημείο του οδικού δικτύου ευθύνης
της Περιφέρειας Αττικής και εντός του γειτονικού μας Δήμου Κρωπίας.
Εν κατακλείδι καλό θα ήταν, οι σύμβουλοι και το επιτελείο του κ. Πατούλη, να
σταθούν με περισσότερο θετική διάθεση στα αιτήματα των Δήμων και των Δημοτικών
Αρχών, να κατευθύνουν τους πόρους του ΕΣΠΑ, που χειρίζονται για λογαριασμό της
αυτοδιοίκησης, στους Δήμους και όχι σε άλλους φορείς και τομείς που μπορεί να έχουν
ανάγκες, αλλά όμως έχουν και άλλες πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.
Για να γίνουμε ποιο κατανοητοί, σταματήστε να σκορπάτε τους διαθέσιμους σε
εσάς πόρους, που προορίζονται για τους Δήμους, σε αλλότριες με τις ανάγκες των
Δήμων χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων.
Εμείς θα είμαστε εδώ, θα διεκδικούμε για τον Δήμο μας και θα προσπαθούμε
πάντα να φέρνουμε εις πέρας την αποστολή μας. Θα ενημερώνουμε λεπτομερώς
τους πολίτες της πόλης μας για ΟΛΗ την αλήθεια, χωρίς φτιασιδώματα υπερβολές και
μισές αλήθειες.
Εάν η ενημέρωση των πολιτών και η διεκδίκηση από τον Δήμο μας πόρων και
έργων εκλαμβάνεται ως εκβιασμός ή απειλή από τα στελέχη και τον περίγυρο του κ.
Περιφερειάρχη, τότε καλό θα είναι να αλλάξει την πλήρως εσφαλμένη, τουλάχιστον για
εμάς, πορεία δράσης που ακολουθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια. Την πορεία αυτή
παρακολουθεί το σύνολο των Αυτοδιοικητικών της Αττικής και δυστυχώς για τους
εμπνευστές της, η εικόνα της πορείας αυτής δεν μπορεί να αλλοιωθεί, όσα Δελτία
Τύπου με εγκαίνια και κοινωνικές δραστηριότητες εκδώσει το Γραφείο Τύπου της
Περιφέρειας Αττικής και όσα επικοινωνιακά κόλπα και εάν χρησιμοποιήσει.

Από το Γραφείο Τύπου