Παράταση των αιτήσεων εγγραφής για το Camp ανακοινώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή για την υποβολή των αιτήσεων
μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις και στις δύο περιόδους.
Υπενθυμίζουμε ότι, σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόλησή των παιδιών σε
αθλητικές, διαδραστικές, καλλιτεχνικές και λοιπές δημιουργικές δραστηριότητες, η
στήριξη των οικογενειών του Δήμου και η παροχή βοήθειας προς τους εργαζόμενους
γονείς, αλλά και η παροχή μια ολοκληρωμένης γνώσης και ψυχαγωγίας στους μικρούς
μαθητές κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.
Οι «Καλοκαιρινές Αθλητικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες 2021», απευθύνονται
σε παιδιά 6-12 ετών και θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου Βάρης «Κ.Μπαγλατζής» (Μουτούση 1 Βάρη), σε δύο περιόδους:
• 1η περίοδος: 5 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021
• 2η περίοδος: 19 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07:30 έως 16:00.
Οι αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, θα γίνονται μόνο
ηλεκτρονικά και σε ειδική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων. Για να υποβάλετε αίτηση
συμμετοχής το πρόγραμμα και να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.
Η πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί από τις 21 Ιουνίου 2021, και θα παραμείνει
ενεργή για την υποβολή των αιτήσεων σας μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις και στις
δύο περιόδους.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις του προγράμματος,
ξεφυλλίζοντας το ηλεκτρονικό έντυπο ΕΔΩ.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για την εγγραφή του κάθε παιδιού θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με
βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης ανά κατηγορία.
Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
1. Τέκνα δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εργαζομένων του
Δήμου και στον Ο.Α.Π.Π.Α. (ανεξάρτητα εάν είναι δημότες ή κάτοικοι)
2. Τέκνα κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
3. Τέκνα μη δημοτών και μη κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Θα προηγηθούν ανά κατηγορία:
• Τέκνα οικογενειών όπου εργάζονται και οι δύο γονείς. Θα προηγηθούν μόνο για
μία περίοδο με τη σειρά προτίμησης που θα δηλώσουν. Εάν επιθυμούν να
συμμετάσχουν και σε άλλη περίοδο, η σειρά προτεραιότητας θα είναι σύμφωνα με τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ανά κατηγορία και εφόσον υπάρχουν κενές
θέσεις στην συγκεκριμένη περίοδο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση συμμετοχής είναι η κατάθεση όλων των
δικαιολογητικών με την υποβολή της αίτησης και η καταβολή του κόστους συμμετοχής
η οποία θα ακολουθήσει πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.
Γενικά δικαίωμα συμμετοχής το κάθε παιδί έχει για μία περίοδο και σε περίπτωση
που επιθυμεί και άλλη/άλλες περιόδους, θα μπει στη διαδικασίας επιλογής εφόσον για
τις συγκεκριμένες περιόδους υπάρχουν κενές θέσεις.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Το ένα (1) άτομο, 60 ευρώ ανά περίοδο
2. Τα δύο (2) αδέλφια, 100 ευρώ ανά περίοδο
3. Τα τρία (3) αδέλφια 150 ευρώ ανά περίοδο
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ένα γεύμα και εκδρομές στη Θάλασσα.
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες εμπίπτουν σε καθεστώς του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
θα συμπεριλαμβάνεται στις τιμές του κόστους συμμετοχής. Το χρηματικό ποσόν
συμμετοχής θα προκαταβάλλεται με την εγγραφή του συμμετέχοντα έως και 3 ημέρες
πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.
Η καταβολή του αναλογούντος ποσού θα γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό
τραπέζης του Ο.Α.Π.Π.Α. σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αποστολή καταθετηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Για 15 παιδιά/περίοδο με σειρά προτεραιότητας:
• Παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS ΒΑΡΗΣ, ΠΙΚΠΑ Βούλας.
• Τέκνα οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, μετά από βεβαίωση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου ότι ανήκουν στο Μητρώο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο ή με ισχύουσα απόφαση έγκρισης ΚΕΑ (ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα).
Οι απαλλαγές ισχύουν μόνο για μία περίοδο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Αίτηση συμμετοχής (θα συμπεριλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του γονέα/
κηδεμόνα ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού στο camp)
• Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή καρδιολόγο, η οποία θα βεβαιώνει ότι το
παιδί είναι υγιές και μπορεί να αθλείται
• Αποδεικτικό διαμονής για Κατοίκους (φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ή
μισθωτηρίου)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για Δημότες
• 1 μικρή φωτογραφία του παιδιού
• Βεβαίωση εργασίας των γονέων
• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας γονέα.
• Βεβαιώσεις για χαμηλά εισοδήματα.