Την καινοτόμο ηλεκτρονική εφαρμογή Timejack που βάζει τέλος στις ουρές αναμονής οργανισμών, επιχειρήσεων και καταστημάτων, βοηθώντας τους πολίτες να αποφύγουν

τις άσκοπες καθυστερήσεις, θα λειτουργήσει πιλοτικά ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από 18/2 - 14/6/ 2019
Η υιοθέτηση της εφαρμογής αρχικά στην υπηρεσία Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) του δήμου αποτελεί συνέχεια της πρόθεσης της διοικούσας Αρχής να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα. Η Timejack  δημιουργήθηκε από φοιτητές και απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι έλαβαν μέρος στο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» που πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο έως το Νοέμβριο του 2018.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή διατίθεται στον δήμο χωρίς αντίτιμο και ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής είναι απλός. Αρκεί ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
-Δωρεάν εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.timejack.gr η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.vvv.gov.gr όπου υπάρχει σχετικός υπερσύνδεσμος (link).
-Επιλογή της υπηρεσίας ΤΑΠ/Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου να δουν το μέσο χρόνο αναμονής  και
-Επιλογή «Εγγραφή στην ουρά», προκειμένου να πάρουν οι εγγεγραμμένοι έναν κινητό τηλεαριθμό προτεραιότητας και να ενημερωθούν για το πότε είναι η σειρά τους.