Στις 100 πόλεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Intelligent Cities Challenge επιλέχθηκε

ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμα υπέβαλαν αιτήσεις 130 σχήματα από 192 πόλεις από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι στιγμής 88 αιτήσεις έχουν επιλεγεί για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα τα επόμενα δυο χρόνια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια κοινότητα που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης με βασική προτεραιότητα την ανάκαμψη των οικονομιών τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, όπως και τη δημιουργία νέων προοπτικών για τις επιχειρήσεις τους.

Μέσω της συμμετοχής του ο Δήμος θα αποκομίσει όλα τα οφέλη και τις προοπτικές του προγράμματος για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής. Επίσης θα λάβει υψηλής ποιότητας καθοδήγηση, θα συμμετάσχει σε ομάδες αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για την επίτευξη της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εργασίες του θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου με τη διοργάνωση εβδομάδας έναρξης του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ICC θα βασιστεί στην επιτυχία του Digital Cities Challenge, το οποίο βοήθησε 41 πόλεις της Ε.Ε. να αναπτύξουν ένα στρατηγικό όραμα και να οδηγηθούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές προοπτικές τους και να αναβαθμίζοντας τις οικονομίες τους.