Εποικοδομητική συζήτηση για την ίδρυση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

είχε σήμερα ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος με την Διδάκτορα Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικό Δήμητρα Μόσχου. Επίσης, στη συζήτηση συμμετείχε και η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οργάνωσης - Αναπληρώτρια Δημάρχου  Νάνα Κάραγιαν. Μετά το τέλος της συζήτησης, ο κ. Κωνσταντέλος έκανε στο «pitsounicity.gr» την ακόλουθη δήλωση.

Γρηγόρης Κωνσταντέλος : Εξετάζουμε και εμείς την δυνατότητα σαν Δήμος μια διαδικασία διά βίου μάθηση λίγο ως πολύ, η οποία θα έχει να κάνει με Πανεπιστημιακούς Καθηγητές οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν στην περιοχή μας και να διδάξουν, να δώσουν τα βιώματα τους και να επιμορφώσουν όποιον έχει χρόνο, όρεξη και διάθεση να επιμορφωθεί. Για τον λόγο αυτόν, ξεκινάμε την έρευνά μας, ούτως ώστε να καταλήξουμε πιστεύω σε εύλογο χρόνο, να επιλέξουμε αυτή την λύση η οποία θα μας δημιουργεί την δυνατότητα, να κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα απευθύνεται στο σήμερα.