Είχαμε την χαρά και την τιμή να μας επισκεφθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνωρίστηκε από τον ίδιο και τον Υπουργό Κώστα

Σκρεκα το πλούσιο έργο που έγινε στο υπουργείο το τελευταίο 18μηνο, που αποτελεί βάση για τη συνέχεια. Του παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας και τις ιδέες μας για το επόμενο έτος, ενώ μας έδωσε σχετικές κατευθύνσεις. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να υλοποιούμε το σχέδιο μας για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.