Την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό και την παραλία ζητούν από την κυβέρνηση δεκατέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Σε κοινή τους ανακοίνωση υπογραμμίζουν ότι: «Οι οποιεσδήποτε διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό όχι μόνο δικαιώνουν τους παρανομούντες, αλλά προσβάλλουν το περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων πολιτών. Αυτές θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας στην οριστική και ολοκληρωτική αλλοίωση της μορφολογίας του αιγιαλού της χώρας μας, θα περιορίσουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αιγιαλό, θα καταργήσουν, στην ουσία, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη κοινή χρήση του αιγιαλού και, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την εισπρακτική πολιτική, θα επιβραβεύσουν συλλήβδην και στο διηνεκές την παρανομία».

Χαρακτηρίζουν τις διατάξεις «όχι μόνο αντιπεριβαλλοντικές, αλλά και αντιαναπτυξιακές, καθώς ακολουθούν την αποτυχημένη πρακτική του προσωρινού και αμφίβολου οικονομικού οφέλους» και επισημαίνουν:

«Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική το καλοκαίρι του 2018, είναι επιβεβλημένη η κατά προτεραιότητα απομάκρυνση των πάσης φύσεως κατασκευών από τον αιγιαλό. Δυστυχώς οι διατάξεις του σχεδίου νόμου κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Σημειώνουν ακόμη πως δεν φαίνεται να υπάρχουν εξαιρέσεις από τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ούτε στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, γεγονός που θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας στη μόνιμη υποβάθμιση των εν λόγω περιοχών. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 34 ανοίγουν για πρώτη φορά τον δρόμο της μαζικής τακτοποίησης παρανομιών στη ζώνη αιγιαλού, παραλίας και όχθης ποταμών - λιμνών.

Όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση, η οποία δεν έγινε πριν από την κατάθεση του ν/σ, σχολιάζουν ότι για θέματα κεφαλαιώδους περιβαλλοντικής σημασίας αυτή επιβάλλεται τόσο από την ενωσιακή νομοθεσία όσο και από τη Συνθήκη του Άαρχους.

Πρόκειται για τις οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ορνιθολογική, Ελληνική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Προστασία Πρεσπών, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς.