Μία άγνωστη, μέχρι στιγμής, κερδοφόρα δραστηριότητα του Οργανωμένου Εγκλήματος ανά τον κόσμο, αποκαλύπτεται μέσα από τον

«διάλογο» που είχε ο Επίτροπος Sinkevičius, με την Γαλλίδα ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Aurelia Beigneux.

Η αποκάλυψη αυτή έχει να κάνει με το ότι, το Οργανωμένο Εγκλημα έχει διεισδύσει για τα καλά στην εμπορία αποβλήτων, που έχει ευρείες αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες και την καθιστά μία από τις πιο σοβαρές μορφές περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Το θέμα έφερε, με ερώτηση της προς την Κομισιόν, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:

-Το 2018, περισσότεροι από 360 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων παρήχθησαν παγκοσμίως, οκτώ εκατομμύρια εκ των οποίων κατέληξαν στη θάλασσα. Ωστόσο, σημειώθηκε πρόοδος: η ολοένα και πιο αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία σήμαινε ότι το 32,5% των 29 εκατομμυρίων τόνων πλαστικών απορριμμάτων που παρήχθησαν στην Ευρώπη εκείνο το έτος ανακυκλώθηκε.

-Ωστόσο, παρόλα αυτά, η Ιντερπόλ σημείωσε σε πρόσφατη έκθεση ότι ο εγκληματικός κόσμος διεισδύει στον τομέα των αποβλήτων. Εκτός από τις αποστολές αποβλήτων, η Ιντερπόλ εξέφρασε επίσης ανησυχία στην έκθεσή της για την αύξηση των πυρκαγιών σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και για τη σημαντική αύξηση του αριθμού των πλαστών εγγράφων και των δόλιων καταχωρίσεων αποβλήτων.

Τι μέτρα μπορεί να λάβει η Κομισιόν, για την αντιμετώπιση αυτής της οργανωμένης απάτης, η οποία έχει ανέλθει δραματικά σε διεθνές επίπεδο, ρωτούσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής.

Από την σημερινή απάντηση του Επιτρόπου Sinkevičius, ωστόσο, προκύπτει ότι, όχι μόνον όλη αυτή η δραστηριότητα του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι σε γνώση της Κομισιόν αλλά ότι ετοιμάζεται και καινούργια «ντιρεκτίβα» για τον περιορισμό της, που ευελπιστείται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021!

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου, σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά:

Answer given by Mr Sinkevičius

«Η εμπορία αποβλήτων έχει ευρείες αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό την καθιστά μία από τις πιο σοβαρές μορφές περιβαλλοντικού εγκλήματος. Η αντιμετώπιση της εμπορίας αποβλήτων είναι μία από τις προτεραιότητες της συνολικής πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο έγκλημα.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους οργανισμούς επιβολής του νόμου από τα κράτη μέλη της ΕΕ, το δίκτυο της ΕΕ για την εφαρμογή και την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου (IMPEL), την Ευρωπόλ και διεθνείς οργανισμούς όπως το Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και τη Σύμβαση της Βασιλείας για αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων και παράνομων αποβλήτων.

Η ΕΕ υποστηρίζει κυρίως τις διασυνοριακές έρευνες και τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής στα κράτη μέλη της.

Η ΕΕ παρέχει επίσης σημαντική οικονομική υποστήριξη σε επιχειρησιακά έργα που στοχεύουν άμεσα στην εμπορία αποβλήτων, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ροές αποβλήτων όπως πλαστικά ή ηλεκτρονικά απόβλητα, καθώς και στον συντονισμό με τρίτες χώρες. Η Ιντερπόλ ανέπτυξε την έκθεση στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τις πρόσφατες αλλαγές στη Σύμβαση της Βασιλείας, σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα, τροποποιώντας τα σχετικά παραρτήματα στον κανονισμό της ΕΕ για τη μεταφορά αποβλήτων. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, η Επιτροπή επανεξετάζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά αποβλήτων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και επομένως θα εξετάσει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταπόκρισης της ΕΕ στην εμπορία αποβλήτων. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2008/99 / ΕΚ για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έχει προγραμματιστεί για το 2021. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει επίσης την παράνομη διακίνηση αποβλήτων.»

 

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο