Τοποθέτηση της  Χαράς Καφαντάρη​, Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας,

Αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ.

στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασία Περιβάλλοντος, στις 03.12.2021  με,

Θέμα: Συζήτηση σχετικά με την Έκθεση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ.
Είναι μία σημαντική συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε και την κυρία Σπυράκη για
την παρουσία της και την εισήγησή της.
Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, αν και ελέχθη, είναι ότι συνδέουμε την κλιματική κρίση με το
διοξείδιο του άνθρακα, ενώ από χρόνια είναι γνωστό ότι το μεθάνιο είναι ένα από τα πολύ
σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου και είναι πιο επικίνδυνο από το διοξείδιο του άνθρακα, 27 φορές
αναφέρθηκε. Είναι, λοιπόν, πολύ επικίνδυνο και οι κύριες πηγές εκπομπών μεθανίου είναι οι
ανθρωπογενείς παράγοντες, η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι παράνομες χωματερές και δεν πρέπει
αυτό καθόλου να το ξεχνάμε.
Το βιοαέριο, μεθάνιο όπως λέγεται, προέρχεται από, επειδή αναφέρθηκε και εισηγητικά,
διεργασίες βακτηριδίων κατά τη βιοδιάσπαση οργανικών ενώσεων κάτω από αναερόβιες συνθήκες.
Πρόκειται, δηλαδή, για αναερόβια χώνεψη βιομάζας.
Θα ξεκινήσω με το βιοαέριο πριν τοποθετηθώ γενικότερα. Η χρήση του βιοαερίου, που
αναφερθήκατε και η κυρία Πρόεδρος και εσείς κυρία Σπυράκη, είναι διαδεδομένη πολλά χρόνια
πριν, ακόμα και στην Αφρική και στην Ασία σε επίπεδο οικογενειακής κλίμακας, εκτός από τις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία όπου έχουμε μεγάλες μονάδες παραγωγής βιοαερίου
αποκεντρωμένες, σε επίπεδο λίγων αγροκτημάτων και δήμων. Πρέπει, επίσης, να πούμε ότι το
βιοαέριο κινεί ακόμα και λεωφορεία. Αυτό συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες κυρίως, ενώ στη
Δανία κυριαρχεί το μοντέλο κεντρικού συστήματος χώνευσης στο κέντρο της πόλης, όπου
συγκεντρώνονται τα απόβλητα μιας ευρύτερης τοποθεσίας.
Πάνω σ’ αυτό θα ήθελα να πω ότι έχω κάποια παλιά στοιχεία του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με τα οποία από
το 2007 λειτουργούσαν μόνο δεκαπέντε μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Ελλάδα.
Θα ήθελα, όμως, να πω ότι υπάρχει και μια προκατάληψη και μία έλλειψη ενημέρωσης. Όταν
γίνεται μία προσπάθεια να εγκατασταθεί μία τέτοια μονάδα, εάν δεν είναι η τοπική κοινωνία σωστά
ενημερωμένη, κυκλοφορούν διάφορες απόψεις οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν έχουν και
επιστημονική βάση.
Το πλεονέκτημα του βιοαερίου είναι σημαντικά γιατί μειώνονται οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Τα οργανικά υλικά και η βιομάζα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του έχουν
ήδη δεσμεύσει, μέσω της θρέψης και της πέψης, διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρ

Με την έννοια αυτή, δεν προστίθενται νέες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου,
που θα προέρχονταν από την καύση ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων. Δηλαδή, μπορούμε
να πούμε ότι γίνεται με το βιοαέριο ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο,
υπάρχει στην ατμόσφαιρα.
Θα συμφωνήσω με αυτό που ελέχθη, ότι οι συνθήκες και ό,τι υπογράφεται σε διεθνείς
συνδιασκέψεις από την COP μέχρι και τη Συμφωνία του μεθανίου, δεν είναι δεσμευτικές
συμφωνίες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Απλώς, θα υπενθυμίσω πόσα χρόνια
ακούμε για τα 100 δις, τα οποία - αυτή η απόφαση υπάρχει σε κάθε COP- θα δοθούν στις
αναπτυσσόμενες χώρες για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και κατά πόσο
προχωράει αυτό.
Τώρα, όπως αναφέρθηκε για το μεθάνιο εκπέμπεται από ανθρωπογενείς πηγές και κυρίως
από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεταφορά
φυσικού αερίου και τη διαχείριση απορριμμάτων.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) των ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε το 2019. Από το 2008, με την έντονη διαδικασία
εξόρυξης μεταφοράς διανομής φυσικού αερίου, ιδιαίτερα το σχιστολιθικό αέριο των
Ηνωμένων Πολιτειών, οι εκπομπές μεθανίου στην ατμόσφαιρα πολλαπλασιάστηκαν. Τότε,
η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισαν ότι πρέπει να
μειωθούν οι εκπομπές. Η μείωση κατά 30%, αναμένεται να μειώσει την υπερθέρμανση του
πλανήτη περίπου 0,3 βαθμούς, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση του στόχου για τον 1,5
βαθμό στο τέλος του αιώνα.
Θα έλεγα τώρα ότι κατά ευτυχή συγκυρία με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, η Eurostat
δημοσίευσε, κυρία Πρόεδρε, για πρώτη φορά στις 29/11/2020, τις προβλέψεις της για τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του 4ου τριμήνου του 2021, που μας δίνει και νεότερα
στοιχεία για τη μετά Lockdown εποχή της πορείας των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως είναι κατανοητό οι επεμβάσεις στις φυσικές πηγές εκπομπών μεθανίου είναι
αδύνατη. Άρα, η πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών πρέπει να στραφεί σε
ανθρωπογενείς τομείς.
Κυρία Πρόεδρε, θα καταθέσω τη δημοσίευση «Eurostat releases for the first time estimates
of quarterly EU greenhouse gas emissions» για να τη δουν και οι συνάδελφοι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Ενέργειας, ήδη, έχει εκδώσει οδηγίες για μείωση
των εκπομπών, για την επιθεώρηση και επισκευή χιλιομέτρων αγωγών φυσικού αερίου.
Αναφέρεται, μάλιστα, ότι στην πόλη της Βοστόνης, με πληθυσμό γύρω στους 700.000
κατοίκους, οι διαρροές μεθανίου στο αστικό δίκτυο ετησίως ανέρχονται σε 49.000 τόνους.
Και βέβαια σημαντική πρωτοβουλία κατάθεσης νέων κανονισμών για τη μείωση ποσοτήτων
μεθανίου, που οδηγούνται για καύση στον πυρσό στις νέες εγκαταστάσεις.
Έρχομαι τώρα και στα δικά μας. Η διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων έχει
ιδιαίτερη σημασία ειδικά για τη χώρα μας. Όπως προβλέπεται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη στρατηγική μείωσης εκπομπών μεθανίου, προβλέπεται το τέλος της
χρηματοδότησης καύσης απορριμμάτων, ενώ προωθούνται πολιτικές για εφαρμογές και
πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ξεχωριστής συλλογής βιοαποδομήσιμων υλικών και
αναερόβια χώνεψη για παραγωγή βιομεθανίου και εδαφοβελτιωτικών.

Κυρία Πρόεδρε, αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση, όμως, στη χώρα μας τώρα και τα σχέδια
διαχείρισης απορριμμάτων, ο σχεδιασμός για τη διαχείριση απορριμμάτων και ο
περιφερειακός σχεδιασμός στην Αττική, είναι σε αντίθεση με όλα αυτά. Προωθείται η
καύση απορριμμάτων, ενώ δεν αξιοποιείται η νομοθεσία, η οποία υπάρχει από το 2019 και
για την κυκλική οικονομία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί
να προχωρήσει με την ευρωπαϊκή λογική, γιατί είναι ακριβώς αντίθετη και με αυτά που
είπα και με αυτά που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ, σχετικά με την γεωργία και την κτηνοτροφία.
Για την κτηνοτροφία, θα έλεγα και το εξής. Ο παραδοσιακός τρόπος μέχρι σήμερα, αν
θέλετε και το ζήτημα της νομαδικής κτηνοτροφίας, είναι ένα ζήτημα.
Μήπως πρέπει να προχωρήσουμε σε μορφές περαιτέρω σταβλισμένης
κτηνοτροφίας, που έχει σαν αποτέλεσμα, μικρότερες εκπομπές μεθανίου;
Αυτό, είναι ένα ζήτημα, το οποίο συζητιέται ευρύτερα.
Αναφερθήκαμε στις νέες τεχνικές και στις επιστημονικές προτάσεις. Πρέπει να αναληφθούν
πρωτοβουλίες για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και αύξηση της αξιοποίησης των νέων
τεχνικών και επιστημονικών προτάσεων, η προώθηση τεχνικών, όπως η καύση σε
ατμόσφαιρα οξυγόνου ή η καταλυτική καύση φυσικού αερίου, αυξάνουν τόσο την
ενεργειακή απόδοση, όσο και μειώνουν τις εκπομπές μεθανίου.
Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω και να κάνω ερώτημα στην κυρία Σπυράκη. Που
συμβαδίζει η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας και
η ποσότητα του φυσικού αερίου είναι σε ποσοστό 55% στο μείγμα ενέργειας, όταν μιλάμε
αυτή τη στιγμή και για θέματα μείωσης του μεθανίου και για δεσμευτικές συνθήκες και τα
λοιπά. Ναι μεν, προχωράμε, σε μία βίαιη απολιγνητοποίηση στις περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και
επιτρέψτε μου να πω ότι η μεταλιγνιτική εποχή και η πράσινη μετάβαση, να συμπαρασύρει
όλους και την ίδια στιγμή έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο όπως γνωρίζετε και η κυρία
Σπυράκη το γνωρίζει και λόγω ειδικότητας, είναι ένα ορυκτό καύσιμο.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω και συγνώμη αν είπα πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.