Ένας αμνήμων ηλικιωμένος εντοπίστηκε στην περιοχή του Γαλατσίου, Αττικής. Είναι περίπου 75 ετών, έχει 1,75 ύψος και αναζητείται η οικογένειά του.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.