Η μελέτη για την ανακατασκευή του «Κέντρου Μελέτης

Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν» που χρηματοδοτήθηκε εξ΄ολοκλήρου από το ίδρυμα Νιάρχος, παραλήφθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Η εκπόνηση της πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης, της μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, της μελέτης φωτισμού και ανάδειξης του κτιρίου, τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και ο συντονισμός όλων των μελετών πραγματοποιήθηκε από το αρχιτεκτονικό Γραφείο ΓΡΑΦΕΙΟ 75-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε., και η εκπόνηση της μελέτης Η / Μ εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε από την Κορνέλια Βράμπετς.

Η παρακολούθηση-επίβλεψη του συνόλου των μελετών πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Το Κέντρο Χορού στεγάζεται σε ένα κτίριο με μεγάλη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, στοιχεία που με την παρούσα μελέτη αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο.

Το ιστορικό κτίριο έχει ανακατασκευαστεί προ 20ετίας. Σήμερα πλέον οι φθορές είναι εκτεταμένες κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στην μόνωση της ταράτσας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανακαίνιση του κτιρίου αλλά και η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου.

Συγκεκριμένα η ανακατασκευή του κτηρίου περιλαμβάνει:

·         Αποξήλωση και αντικατάσταση μονώσεων, κουπολών και όλων των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού,

·         Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών φεγγιτών.

·         Αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου στεγάστρου και κατασκευή νέου μεταλλικού.

·         Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο δηλαδή συμπλήρωση τοιχοποιίας, μεταλλικά κιγκλιδώματα, εξωτερική πλακόστρωση, εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.

·         Εργασίες στον εξωτερικό χώρο με διαμόρφωση κουζίνας, λουτρό ΑΜΕΑ και χώρο καθαρισμού.

·         Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος και εξωτερικών ξύλινων πορτών. Εφαρμογή βερνικιού anti-graffiti σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες.