Η Δούρου ενισχύει τα Βόρεια και Νότια προάστια, σε βάρος της περιοχής μας. Δίνει 5,8% των έργων , ενώ έπρεπε να δίνει πάνω από 13%.  Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών

κατοικεί το 13% του πληθυσμού της Αττικής. Θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε αντιστοιχία πληθυσμού και έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα λόγω της μεγάλης ανεργίας στην περιοχή μας θα έπρεπε να δίνεται ποσό μεγαλύτερο του 13%, γιά να μειωθούν οι διαφορές με τα άλλα προάστια. Αντί 13% και πλέον, δίνεται 5,8% στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2019 της Περιφέρειας Αττικής. Αντίστοιχα ποσά δίνονταν όλα τα χρόνια της διοίκησης Δούρου.  Πίνακας εκτελεστέων έργων 2019 Περιφέρειας Αττικής ανά κάτοικο: Νότιος τομέας Αθηνών 522 ευρώ/κάτοικο Κεντρικός τομέας Αθηνών 423 ' ' Βόρειος τομέας Αθηνών 315 ' ' Πειραιάς 300 ' ' Δυτικός τομέας Αθηνών 223 ' '  

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ανισοκατανομή των πόρων υπέρ της Δυτικής Αθήνας γιά να αναπτυχθεί η περιοχή μας και να μειωθεί η ανεργία