Ο π. Δήμαρχος Κηφισιάς και π. Πρόεδρος του  ΕΣΔΝΑ Νίκος Χιωτάκης, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη,

διορίστηκε Πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Ο κ. Χιωτάκης που θεωρείτε ένας από τους επιτυχημένους Προέδρους που πέρασαν από τον ΕΔΣΝΑ, καλείτε τώρα αυτή την κρίσιμη εποχή που διανύουμε για την διαχείριση των απορριμμάτων, να υπηρετήσει από την θέση του Προέδρου, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα.