Όλες οι σελίδες της εφημερίδας  «Ο ΛΟΓΟΣ στην Αυτοδιοίκηση - Pitsounicity.gr» από το πρώτο μας φύλλο που κυκλοφόρησε, σε όλη την Δυτική Αθήνα - Δυτική Αττική

και όχι μόνο!