Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους  ως Αντιδημάρχους του Δήμου.

  • Μαζαράκης Μάριος, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Χωροταξίας και Αστικών Δομών Αναπλάσεων
  • Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών
  • Αρβανίτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας
  • Μανδραφλής Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
  • Μάνδρος Ηλίας, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Ρύθμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
  • Ασημακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ