Ο φόβος της απλής αναλογικής, δηλαδή της ισότιμης δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών και η καλλιέργεια της κουλτούρας συναίνεσης,

συμμετοχής και συναπόφασης στις τοπικές κοινωνίες ξορκίζεται από τη ψευδοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με προφανή προβλήματα συνταγματικότητας, απαξίωσης της πρόσφατης ψήφου των πολιτών και κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού χάρτη τοπικής αυτονομίας (που έχει κυρωθεί με τον νόμο 1850/1989) άρθρο 3, κάθε απόφαση των εκτελεστικών οργάνων υπόκειται στον άμεσο έλεγχο των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης. Μεταφέρει υπερεξουσία στον Δήμαρχο (ανεξαρτήτως ποσοστού Α΄ γύρου, 14,90%!!!! στη Θεσσαλονίκη) και στα υπ’ αυτόν διορισμένα όργανα με τη θλιβερή συνενοχή της διευρυμένης πλειοψηφίας (θετικός και ο κ. Κοιμήσης) της ΚΕΔΕ. Παραβιάζει κάθε έννοια δημοκρατικής νομιμότητας, αλλοιώνοντας πλήρως την εξουσιοδότηση που πήραν τα όργανα με εκλογή από απλή αναλογική.

Μεταφέρει υπέρ- αρμοδιότητες (άρθρο 3) στην οικονομική επιτροπή, που διορίζεται με πλειοψηφία από τον Δήμαρχο, ανεξαρτήτως ποσοστού Α΄ γύρου (άρθρο 2) Αφαιρεί το πάγια νομοθετημένο, σε όλο το προηγούμενο νομικό πλαίσιο της Τ.Α. (“ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” κώδικας ν. 3643, “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) δικαίωμα του δημοτικού συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να ζητήσει άσκηση της όποιας αρμοδιότητας της Ο.Ε. (παλαιότερα δημαρχιακής) και παραβιάζει το κυρωμένο άρθρο 3 νόμος 1850/1989 του Ευρωπαϊκού χάρτη τοπικής αυτονομίας. Θεωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής αποκλειστικές χωρίς δυνατότητα ελέγχου (έγκριση) από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μεταφέρει

-την αρμοδιότητα εκπόνησης του ετήσιου προγράμματος προσλήψεων (έμμεση δυνατότητα ιδιωτικοποίησης μέρους υπηρεσιών)

-τη διευκόλυνση καταβολής των οφειλών πάνω από 150.000 €!!! (ποιοι μικρομεσαίοι άραγε μπορούν να χρωστούν τέτοια ποσά στον Δήμο;;;)

-τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή προστίμων

-τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού ή κατάργηση δίκης, οφειλών έως 60.000 € από ιδιώτες (εξαιρεί!! προσφυγές των εργαζομένων)

-την έγκριση των ισολογισμών των νομικών προσώπων (που και αυτά διορίζονται με πλειοψηφία από τον Δήμαρχο, άρθρο 6) 

Καταργεί την πρόσφατη ψήφο των πολιτών στην 4 η κάλπη των κοινοτικών εκλογών. Αφαιρεί κάθε δικαίωμα απόφασης, μόνο γνωμοδοτήσεων, των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων για την περιοχή τους. Πρόδηλα αντισυνταγματικό ότι διορίζει εκ των υστέρων, μετά την εκλογή και με γνωστά τα ονόματά τους, προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ορίζοντας ως πρόεδρο τον πλειοψηφίσαντα του πρώτου συνδυασμού και όχι τον εκλεγόμενο (σύμφωνα με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ) μεταξύ των πλειοψηφισάντων, των δύο πρώτων σε ψήφους συνδυασμών, από το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας

Τέλος, στα άρθρα 1 και 2 κατά παράβαση κάθε έννοιας ισονομίας ψήφου, δίνει δυνατότητα συμπράξεων παρατάξεων, μόνο όταν συμπράττουν με την παράταξη του Δημάρχου!!!! Σύμπραξη που αποφασίζεται με πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων και δεν ανακαλείται ποτέ, ακόμα και αν συμφωνήσουν όλοι από μία παράταξη, να αποχωρήσουν από τη σύμπραξη, τον Δήμαρχο, δεν μπορούν να επανασυστήσουν την παράταξή τους. Έτσι στις μετέπειτα κατανομές των οργάνων λογίζονται ως αριθμός στην παράταξη του Δημάρχου ακόμα και αν προσχωρήσουν σε άλλη παράταξη!!! Με μια διαδικασία fast truck, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της, νομοθετούν αυτά τα “ωραία” και πρωτοφανή αντιδημοκρατικά, υποτίθεται χάριν της “κυβερνησιμότητας”. Για να προλάβουν ατέλειες ενός νόμου, 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, για να δούμε τα προβλήματά του στην πράξη. Δυστυχώς τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης πλήρως υποταγμένα στις κυβερνητικές επιλογές όταν δεν συναινούν, σιωπούν.

Δημήτρης Μπίρμπας

Δήμαρχος Αιγάλεω,

μέλος το ΔΣ της ΚΕΔΕ και επικεφαλής

της Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας