«Στη συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, για τα τρέχοντα θέματα, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) με τον Υπουργό Εσωτερικών

Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Θοδωρή Λιβάνιο, εν όψει του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου στη Βουλή, επιβεβαιώθηκε και από τις δύο μεριές η ανάγκη ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων και της στελέχωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επιτελέσει τον κομβικό της ρόλο για τους πολίτες.»