Η Δημοτική παράταξη “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ” σε μαζικό, ανοικτό Γενικό Συμβούλιό της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου, αποφάσισε ομόφωνα:

* την επανακαταμέτρηση των ψήφων στον α’ και β’ γύρο, λόγω λαθών και προβλημάτων των δικαστικών αντιπροσώπων, ιδιαίτερα στον α’ γύρο

* την παραμονή ως επικεφαλής και υποψηφίου Δημάρχου, του Δημήτρη Μπίρμπα για τη διεκδίκηση της δημοτικής αρχής το 2023 – 2027

* την επιλογή στη θέση της δομικής προγραμματικής αντιπολίτευσης, λόγω μεγάλων, προγραμματικά αλλά και διαχειριστικά, διαφορών με τη νέα Δημοτική αρχή (λειτουργία πόλης, καταλήψεις Δημόσιου χώρου, πελατειακή διαχείριση, άρνηση τοπικής Δημοκρατίας, ΣΔΙΤ για διαχείριση απορριμμάτων κλπ.).

Θέλοντας έτσι, να εγγυηθεί τη συνέχεια του έργου της και να συμβάλει με τις θέσεις και τις προγραμματικές προτάσεις της στη βελτίωση των συνθηκών της πόλης και των κατοίκων της. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της απλής αναλογικής, για εναλλακτικές προτάσεις που θα συνδιαμορφώνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλώνει ότι θα στηρίξει, χωρίς επιφύλαξη κάθε θετική πρόταση και ενέργεια της Διοίκησης

* την διαδικασία ανασυγκρότησης της παράταξης, με εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου, Γραμματέα και Γραμματείας αρχές Οκτώβρη.  Συνεχίζουμε μαζί αλλάζουμε την πόλη μας