Χθες 22/11/2018 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2019, ο οποίος και ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου κου Δημήτρη Μπίρμπα επί του προϋπολογισμού.  Εισήγηση Δημάρχου επί του Προϋπολογισμού  22/11/2018  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο προϋπολογισμός του 2019 του Δήμου μας, αποτυπώνει με σαφήνεια :

1. Την οικονομική κατάσταση γενικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας μετά από την άσκηση για 8 ο χρόνο, καταναγκαστικών νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. Παράλληλα σήμερα, με την έξοδο από τη σκληρή επιτροπεία δημιουργούνται ελπίδες για βελτίωση μετά το 2020, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες ανάσχεσης της τελευταίας περιόδου, τις στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές και την ουσιαστική μείωση της ανεργίας, που όμως παραμένει ακόμη σε πολύ υψηλό ποσοστό. Οι πόροι στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2019, είναι κατά περίπου 50.000.000€ αυξημένοι, αλλά πόρρω απέχουν από την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει στο προσεχές της συνέδριο, με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, να διεκδικήσει τη σταδιακή εφαρμογή του Ν.3852/2010 και όχι την αποδοχή των ακραίων νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων, που κατατίθενται για αντικατάσταση της κρατικής χρηματοδότησης από τον ΕΝΦΙΑ. Πρόταση που μειώνει ακόμα παρά πέρα τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θετικά τα προγράμματα “Φιλόδημος” συμβάλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη αλλά απαιτείται συμφωνία για τα νέα παρακρατηθέντα σε ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα σύγκλισης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ουσιαστική προϋπόθεση για την εφαρμογή της όποιας μεταρρύθμισης, και του στόχου της δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης. Απαραίτητη βέβαια και η συμπερίληψη στην αναθεωρητέα ύλη άρθρων του Συντάγματος (56,74,76,101,102 κλπ), που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

2. Τη θετική αποτίμηση - και δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε απολογισμό, το κάναμε για τέταρτη συνεχή χρονιά την Κυριακή 18/11/2018, υπάρχει στο site του Δήμου (aigaleo.gr) – είναι η αποτύπωση των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, που συναινεί στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασκούμενων πολιτικών, προσπάθειες που ανοίγουν παράθυρο ελπίδας και προοπτικής.

Θετική αποτίμηση και προοπτική που είναι εμφανής στην :

* Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου από 16.888.231€ το 2017 σε 18.398.795,66€ τον 09/2018 (το χρηματικό υπόλοιπο). από 6.672€ την 1-1-2015, σε 337.573,76€ τον 09/2018(αύξηση τόκων) από 10.863.212€ τον 12/2016, σε 9.328.930€ τον 09/2018 (δάνεια)

* Αναπτυξιακή αντίληψη Το ποσοστό επενδύσεων 19.157.282,11€ είναι το 29,5% επί του συνολικού προϋπολογισμού 67.391.156,54 και το 36,6% στο καθαρό (χωρίς αποδόσεις και προβλέψεις για μη εισπραξιμότητα) προϋπολογισμό, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση των υπηρεσιών. 

* Κοινωνική Πολιτική Ενδεικτικά αύξηση 24% στην προμήθεια τροφίμων για ευάλωτες ομάδες, από 334.000€ σε 414.000€ Υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 1.500.000 € (κέντρα κοινότητας, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ)

* Ενίσχυση Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών Με πρόσληψη 104 μονίμων υπαλλήλων. Αύξηση μισθοδοσίας από 16.660.000€ σε 17.724.670€ Από την άλλη καταγράφει:

* αύξηση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση με διεύρυνση μάλιστα των απαλλαγών για κοινωνικούς λόγους.

* ολοκλήρωση αλλά και εκκίνηση έργων κυρίως χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια (13 έργα ύψους 13.020.000€ σε εξέλιξη) αλλά και μεγάλο αριθμό εγκρίσεων έργων και μελετών (υπό δημοπράτηση 6 έργα ύψους 17.010.000€ Περιφέρεια, Δήμος, Πράσινο Ταμείο κλπ), που θα αλλάξουν την πόλη, παρά τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

* βελτίωση της καθημερινότητας (καθαριότητα, πράσινο κλπ) αλλά και σταδιακή, αργή μεν αλλά διαρκή, αποκατάσταση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων στις κοινωνικές υποδομές της πόλης (Αθλητικά κέντρα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.α.).

* αύξηση όλων των κωδικών συντήρησης και των παρεμβάσεων των υπηρεσιών αλλά και των συμπληρωματικών εργολαβιών (ασφαλτοστρώσεων, κλαδέματος και πλακοστρώσεων).

* συμμετοχή στο ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ με ένταξη έργων σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και ενεργειακά προγράμματα.

* δυνατότητα δανειοδότησης, με ευνοϊκούς όρους από ΕΤΕΠ και ΤΠΔ, για την ουσιαστική ανανέωση του στόλου μας σε καθαριότητα κυρίως και συνεργεία.  3.Καταγράφει την πολιτική βούληση για τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών (αύξηση: του αριθμού μόνιμου προσωπικού, των δημοτικών δομών και δράσεων των κοινωνικών παροχών κλπ) 4.

Τέλος ο προϋπολογισμός του 2019 αποτυπώνει, διακριτά πλέον τα ίχνη της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού της πόλης (που εκφράζεται κατά βάση στο Επιχειρησιακό), στη νέα φάση της μεταβιομηχανικής εποχής του Αιγάλεω που έχει επίκεντρο τον Ελαιώνα, το Μπαρουτάδικο και την Ιερά Οδό (ΟΧΕ, ΚΣΥΛ, Άλσος, Μερκάτη, χώροι ΔΕΗ και ΟΤΕ). Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ο προϋπολογισμός του Δήμου μας αποτυπώνει και φέτος, ένα ορατό κοινωνικό πρόσημο με αναπτυξιακή προοπτική, ενώ δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο του Αιγάλεω.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να τον υπερψηφίσετε.