Θέμα: Για τη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, κατ΄επανάληψη

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ι. Κάντζο
το Δήμαρχο Αιγάλεω, κ. Ι. Γκίκα
τους Δημοτικούς Συμβούλους Αιγάλεω

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Αιγάλεω καταγγέλλουν
την κατ΄ επανάληψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς, με
αποτέλεσμα να στερείται η δυνατότητα σε κάθε δημοτικό σύμβουλο να τοποθετηθεί
ολοκληρωμένα- και όχι με ένα απλό email- στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και να γνωρίζει την τοποθέτηση των υπόλοιπων δημοτικών
συμβούλων.
Ζητάμε από τη Διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω και τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, μέχρι να αρθούν τα
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID 19. Όπως γίνεται σε όλα σχεδόν τα
Δημοτικά Συμβούλια της Αττικής και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η μοναδική
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγάλεω με τηλεδιάσκεψη για τη συζήτηση του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2021 ανέδειξε ότι υπάρχει η δυνατότητα να
συμμετέχουν απρόσκοπτα οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Δημοτικοί Σύμβουλοι Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Αιγάλεω
Δάγκα Παρασκευή
Βασιλοπούλου Θεοδώρα
Βούλγαρης Βασίλης
Σαντζαρίδης Παναγιώτης