Προς : Δήμαρχο Αιγάλεω και Δημοτικό Συμβούλιο Κοιν.: Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Αιγάλεω, 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΜΑ Αξιότιμοι κύριοι, Είναι γνωστά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχουν αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να παραμείνουν κλειστές για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν ζωντανές, γιατί έτσι θα μείνουν ζωντανοί και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές και οι επαγγελματίες που βιοπορίζονται από αυτές. Ο Δήμος Αιγάλεω με πολλούς τρόπους σχετίζεται με τις επιχειρήσεις μας και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ζητάμε τη στήριξή του.

Παρακαλούμε, λοιπόν, να θέσετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι αιτήματά μας, τα οποία αφορούν επιχειρήσεις με έδρα το Δήμο μας, που χωρίς δική τους επιλογή παραμένουν κλειστές:

1. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. 2. Απαλλαγή από τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, αναψυκτήρια κ.ά.).

3. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος από τις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του Δήμου για επαγγελματική δραστηριότητα.

Τα παραπάνω μέτρα να ισχύσουν για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης. Γνωρίζοντας την επιθυμία όλων να κρατήσουμε ζωντανή την αγορά του Αιγάλεω, σας καλούμε να αποφασίσετε θετικά.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Βασιλειάδης               Βαγγέλης Λαζαρίδης