ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Η
Διαβάζουμε στον Τύπο, «θριαμβευτικές» δηλώσεις δημάρχων (όπως το 2006), για

οριστική απομάκρυνση των πυλώνων ΔΕΗ Υψηλής Τάσης και υπογειοποίησης τους,
αλλά και ανακοινώσεις παρατάξεων με εύλογα επιμέρους ερωτήματα.
Ως Διοίκηση έχουμε διευθετήσει, με πρωτοβουλία μας το 2017, θεμελιώδεις
προϋποθέσεις υλοποίησης του Έργου (Πολεοδομικές και Οικονομικές
αντιπαραθέσεις μεταξύ ΔΕΗ και των διάδοχων σχημάτων της έναντι του Δήμου
Αιγάλεω και της Περιφέρειας Αττικής), λόγω του ότι το ΚΥΤ ανήκει χωροταξικά στο
Αιγάλεω (οδός Αγ. Άννης). Αναφέρεται ιστορικά ως ΚΥΤ Ρουφ λόγω της γειτνίασης
του με το στρατόπεδο του Ρουφ.
Γνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος και των δυσκολιών επίλυσης του
(γραφειοκρατικές εμπλοκές λόγω των πολλών φορέων, κατανομή του 6% της εθνικής
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) και την απουσία ολοκληρωμένης μελέτης,
έχουμε σοβαρές αμφιβολίεςγια την δυνατότητα υλοποίησης του μέσα στα επόμενα 3
χρόνια.
Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την δρομολόγηση του
Έργου έως το 2020, με βάση κυρίως ίδιους πόρους λόγω του ότι αποτελεί διαρκώς
μετατιθέμενη υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε.

Ερωτάται η Διοίκηση
πότε θα παρουσιάσει αναλυτικά στο Δ.Σ. τις εξελίξεις στην χρηματοδότηση και το
χρονοδιάγραμμα, αν φυσικά υπάρχουν από την Κυβέρνηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Η
Ερωτάται η Διοίκηση
πότε θα παρουσιαστεί σε τηλεδιάσκεψη, στο Δ.Σ. η κυκλοφοριακή μελέτη για τον
Ελαιώνα όπως έχει δεσμευτεί σε προηγούμενη συνεδρίαση.