Επανερχόμαστε στα σοβαρά προβλήματα της Υπηρεσίας Δόμησης Αιγάλεω, η οποία εξυπηρετεί τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων -Καματερού, Αιγάλεω,

Ιλίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου. Από τον Οκτώβριο του 2018, μετά την απόσπαση της μοναδικής Τοπογράφου Μηχανικού προς άλλη υπηρεσία του δημοσίου, δεν εκδίδονται νέες άδειες, λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης ελέγχου τοπογραφικών. Βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι και πριν την απόσπαση, το προσωπικό της υπηρεσίας δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Είναι μεγάλες οι ευθύνες τόσο της σημερινής κυβέρνησης, όσο και της προηγούμενης, που δεν έκαναν καμία ενέργεια για να εξασφαλίσουν προσωπικό στην ΥΔΟΜ Αιγάλεω. Ευθύνες επίσης έχουν οι δημοτικές αρχές της περιοχής, που αντί να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση τη λύση του ζητήματος, προσπαθούν να μετακυλήσουν το πρόβλημα στους εργαζόμενους των Δήμων. Λύση στο πρόβλημα δεν είναι η άσκηση παράλληλων καθηκόντων, ούτε η κάλυψη των θέσεων μέσω κινητικότητας, που καθίσταται σχεδόν αδύνατη, λόγω της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και λόγω του περιορισμού από την παράγραφο 7 του άρθρου 229 του Νόμου 4635/2019, αλλά η πρόσληψη υπαλλήλων με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει για την πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της ΥΔΟΜ Αιγάλεω και των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων.

Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Γκιόκας Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Μανωλάκου Διαμάντω