ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτιρίου που
στεγάζεται το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω
Στις 9 Ιανουαρίου 2023, μετά την επιστροφή από τις γιορτές, οι γονείς, εκπαιδευτικοί
και μαθητές του 9ου δημοτικού σχολείου Αιγάλεω βρήκαν ξανά κλειδαμπαρωμένο το
σχολείο, το οποίο φυλάσσει εταιρία security. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από την πλευρά του Δήμου, μετά από
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ιδιοκτήτες έβαλαν ξανά “λουκέτο” στο
σχολείο σε βάρος του δικαιώματος των σχεδόν 90 μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πρόκειται για εξέλιξη καταδικασμένη στην συνείδηση της σχολικής κοινότητας, των
μαζικών φορέων της περιοχής που συμπαραστέκονται στον πολύμηνο αγώνα του
συλλόγου γονέων κι εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού, που εύλογα διεκδικεί την
παραμονή των παιδιών στο σχολείο. Με τον αγώνα τους έχουν απορρίψει τις απαράδεκτες
μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής να στοιβαχτούν τα παιδιά σε όμορο σχολείο, που δεν
υποστηρίζει κτιριακά (με τις συνολικές υποδομές) την αύξηση κατά 100% του δυναμικού
των μαθητών. Είναι απαράδεκτο παιδαγωγικά στα μέσα της χρονιάς οι μαθητές με τους
δασκάλους και τους γονείς τους να βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς ανασφάλειας.
Απαιτείται η άμεση παρέμβαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων για την αποκατάσταση
της ομαλής λειτουργίας της σχολικής μονάδας και της παραμονής του σχολείο στο κτίριο
που στεγάζεται. Με κριτήριο το συμφέρον των παιδιών χρειάζεται να επισπευσθεί η
διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί τι προτίθενται να κάνουν ώστε:
- Να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επισπευσθεί άμεσα η αναγκαστική
απαλλοτρίωση, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη διαθέσιμων κτιριακών υποδομών
στην εγγύτερη περιοχή, κατάλληλων για τη στέγαση του σχολείου.
- Να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και της παραμονής του
σχολείου στο κτίριο που στεγάζεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση που επικρατεί
διαμορφώνει ανασφάλεια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και αφήνει τα παιδιά ευάλωτα
σε πολλαπλά μαθησιακά κενά.

Οι Βουλευτές
Κατσώτης Χρήστος
Γκιόκας Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα
Μανωλάκου Διαμάντω
Παφίλης Θανάσης