Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04.12.2018 η Διοίκηση του Δήμου εισηγήθηκε την πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση δεκαπέντε (15) εργατών

καθαριότητας, τεσσάρων (4) οδηγών και ενός (1) χειριστή φορτωτή. Στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας είπε ότι είχε ανάγκη το προσωπικό γιατί θα έφευγαν οι εργαζόμενοι της κανονικής προκήρυξης (3Κ) και θα υπήρχε πρόβλημα αντικατάστασης τους, ειδικότερα των οδηγών. Μετά την επισήμανση από την παράταξη μας ότι την προηγούμενη ημέρα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρίτσης δεσμεύτηκε, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν παράταση και δε θα αποχωρήσει κανένας από τους Δήμους, η Διοίκηση πρότεινε να πάρουμε την απόφαση και να μην ενεργοποιηθεί αν ισχύσει η δέσμευση του Υπουργού.Η Παράταξη μας δε συμφώνησε και καταψήφισε την απόφαση.

Είναι παράξενο ότι η Διοίκηση του Δήμου, μετά από δύο μήνες, χρησιμοποιώντας την απόφαση της 04.12.2018 συνεδρίασης χωρίς να ενημερώσει κανένα, αποφάσισε να την ενεργοποιήσει και να προκηρύξει διαγωνισμό για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών με ανάρτηση την 04.02.2019 και αρ. πρωτοκόλλου 2957.

Η αναγγελία του διαγωνισμού είναι παράνομη και καταχρηστική. Πρώτον, βασίζεται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (405/04.12.2018) του περασμένου χρόνου και δεύτερον έχουν πια εκλείψει οι λόγοι που επικαλείται. Επιπλέον, αναφέρει ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 ενώ ο Δήμος λειτουργεί με τον νέο προϋπολογισμό του 2019.

Είναι δύο βασικές, γιατί υπάρχουν και άλλες πολλές στο σκεπτικό της απόφασης, αιτίες που αποδεικνύουν το αβάσιμο των επιχειρημάτων. Αν η Διοίκηση ήθελε να κάνει προσλήψεις, αυτές έπρεπε να γίνουν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν γνωρίζουμε και αναρωτιόμαστε γιατί η Διοίκηση προσέτρεξε στην προκήρυξη βασίζοντάς την σε άκυρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημειώνουμε ότι αν είχαν γίνει στην ώρα τους οι προσλήψεις σήμερα θα είχε λήξει η διάρκεια τους. Καλούμε τη Διοίκηση του Δήμου να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να τον προκηρύξει με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σκεπτικό της καταγγελίας αυτής θα διαβιβαστεί στα όργανα της αυτοδιοίκησης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στον Επίτροπο για την νομιμότητα της προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Γιάννης Γκίκας

Επικεφαλής ΠαράταξηςΣυμμαχία για το Αιγάλεω