Ο Δήμος Αιγάλεω διοργανώνει Ημερίδα στο πλαίσιο της έναρξης του

Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, την Τρίτη 12 Απριλίου, στις
11:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου
ΤΚ 12243).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των
φορέων της ευρύτερης περιοχής αναφορικά με την έναρξη της λειτουργίας
της Μικρο-Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων και του Κέντρου Υπηρεσιών
Πληροφόρησης Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων (Κ.Ε.Π.Ε.Ε.) στο Δήμο
Αιγάλεω.

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας προσφέρεται δωρεάν και στόχος
του είναι να παράσχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και
συμβουλευτική καθοδήγηση στους ωφελούμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν
καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα.