Με σεβασμό στα θύματα της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, εκ

μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του Αιγάλεω και των εκπροσώπων της πόλης την ημέρα της επετείου της 17 Νοεμβρίου 1973. Οι αξίες, διαχρονικές και πάντα επίκαιρες, δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας. Ο αγώνας για την ελευθερία την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτος.