Κεντρική Ομιλία του Υποψήφιου Δημάρχου Γιάννη Γκίκα ''ΣΥΜΜΑΧΙΑ για το Αιγάλεω'', στην Πλατεία Εσταυρωμένου την Πέμπτη 23 Μαϊου

και ώρα 20:00