Συνεχίζεται η εξέλιξη ολοκλήρωσης έργων και δράσεων που είχαμε σχεδιάσει, εξασφαλίσει χρηματοδότηση και είχε αρχίσει την υλοποίησή τους.

Παραδόθηκε σε χρήση το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο που μεταστεγάσθηκαν σε χώρο κάτω από την κερκίδα του γηπέδου επί της Θηβών. Ένα έργο αναβάθμισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευάλωτους πολίτες και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Το έργο ξεκίνησε το 2018 η διοίκηση Ανάπλαση-Μπίρμπα (η σημερινή διοίκηση Γκίκα το είχε καταψηφίσει) και είχε σχεδόν ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019, τόσο η ανακατασκευή με ίδιους πόρους όσο και η προμήθεια εξοπλισμού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εκκρεμούσαν μόνο η τοποθέτηση των αγορασμένων ρολλών ασφαλείας, συναγερμού και η σύνδεση του αγορασμένου εξοπλισμού. Στη σημερινή επίσκεψή μας στο χώρο, 6,5 μήνες μετά, με λύπη διαπιστώσαμε ότι ακόμα εκκρεμούν λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα, που θα έκαναν τη ζωή των ωφελουμένων και των εργαζομένων καλύτερη, ενώ η προγραμματισμένη μεταστέγαση του Συσσιτίου δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.