19η Μαΐου
Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τη Γενοκτονία των Ποντίων

1919-2023
Δεν ξεχνώ!

«Πόντος! Αγέρας παρχαρί, θύμηρου μυρωδία»

Γιάννης Γκίκας
Δήμαρχος Αιγάλεω