Ξεκίνησε η παράδοση των νέων οχημάτων. Μετά από ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες παραλάβαμε 1 νέο σάρωθρο ειδικού σκοπού, 1 νέο λεωφορείο για τη δημοτική

συγκοινωνία, 1 ανοιχτού & 2 κλειστού τύπου φορτηγάκια και ένα βαν μεταφοράς προσωπικού.