Ο Δήμος Αιγάλεω μαζί με το "Όλοι Μαζί Μπορούμε", στον χώρο του River

West Official, φρόντισε ώστε αυτό το Πάσχα να μην λείψει τίποτα από
τα παιδιά, συλλέγοντας και προσφέροντας πασχαλινά δώρα.