Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην Ημερίδα του Διαδημοτικού Κοινωνικού

Δικτύου «ΕΝΤΑΣΣΩ» με θέμα «Προσβασιμότητα στην εργασιακή απασχόληση και
ΑμεΑ», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στο Κέντρο
Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Αιγάλεω (Θηβών 314 &
Θεσσαλονίκης) με ώρα προσέλευσης και εγγραφών στις 10.00 π.μ.
Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της
ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων
στο Δήμο Αιγάλεω.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις
υποστηριζόμενης απασχόλησης και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των
ΑμεΑ στο Δήμο Αιγάλεω.
Στην Ημερίδα θα παρευρεθούν στελέχη και εκπρόσωποι ΜΚΟ και φορέων της
επαγγελματικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω
Γιάννης Γκίκας