Στον Α’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης ο οποίος πρόκειται

να ξεκινήσει την 1 η εβδομάδα του Μαΐου 2022 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες, καλεί η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω. Στόχος του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, είναι να παράσχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση στους ωφελούμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές, νέοι απόφοιτοι, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς και στελέχη νέο- ιδρυόμενων / νεοφυών ή προς ίδρυση επιχειρήσεων, με καινοτόμες δραστηριότητες.