Τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Αιγάλεω συνεχίζουν να πραγματοποιούν μια σειρά από παρεμβάσεις με έργα συντήρησης,

επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων.