Πίνακας με τους θερμαινόμενους χώρους που διαθέτει ο Δήμος Αιγάλεω, για την προστασία των πολιτών από το κρύο,

εν όψει κακοκαιρίας.