Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγματι, παρέχεται η δυνατότητα, να εγκρίνονται και

βεβαίως και εκδίδονται ψηφίσματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται σε ζητήματα που δεν αφορούν τοπικές υποθέσεις. Ειδικότερα, κατατίθενται ψηφίσματα για τα οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Απευθύνονται με πανομοιότυπο τρόπο σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής ή ακόμη και όλης της χώρας.

• Έχουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και συνήθως παράγονται σε Κεντρικό επίπεδο από τα Πολιτικά Κόμματα και κατατίθενται από τις Δημοτικές Παρατάξεις που ταυτίζουν τη δράση με αυτή των Κομμάτων.

• Ουσιαστικά δεν ασκούν καμία επιρροή, δεν επιτυγχάνουν κανένα αποτέλεσμα και συνήθως αποτελούν μόνο εκδήλωση αντιπολιτευτικού λόγου για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας άλλων θεσμών.

• Σε κάθε περίπτωση - χρόνια άλλωστε - οι περισσότεροι γνωριζόμαστε εδώ - δεν αφορούν τοπικά προβλήματα της πόλης μας, για τα οποία έχουμε ψηφιστεί και καλούμαστε να επιλύσουμε.

- Ως Δημοτική Παράταξη του Δήμου Αιγάλεω, αλλά και ως Διοίκηση επιδιώκουμε να επικεντρωθούμε στα προβλήματα της πόλης μας.

- Πιστεύουμε ότι η μεγάλη «παραγωγή» ψηφισμάτων αλλοιώνει τον αποφασιστικό χαρακτήρα του Δημοτικού Συμβουλίου και ίσως υποβαθμίζουν το ρόλο του.

- Καθείς εφώ ετάχθη συνηθίζει να λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Θέλουμε δεν θέλουμε δεν είμαστε όλοι για όλα δηλαδή και Δημοτικοί Σύμβουλοι και Βουλευτές και Υπουργοί και Κόμματα και οτιδήποτε άλλο.

- Πορευόμαστε με αίσθημα ευθύνης, με αποκλειστικό σκοπό την επίλυση όσων περισσότερων προβλημάτων μπορούμε - με τα μέσα που διαθέτουμε - προς όφελος των πολιτών μας.

- Η δράση μας δεν καθορίζεται ούτε εξαρτάται από κομματικά «περιβραχιόνια».

- Η αντίληψη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει και να εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε ζήτημα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Συνεπώς η στάση μας θα εξαρτάται κάθε φορά από το περιεχόμενο του ψηφίσματος και τη σχέση του με το Αιγάλεω.

Με αυτές τις σκέψεις η παράταξή μας απέχει από την ψηφοφορία των δύο (2) ψηφισμάτων που κατατέθηκαν με τις εξής επισημάνσεις:

1. Για το ψήφισμα που αφορά τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, σημειώνεται ότι έχουμε εγκρίνει παρόμοιο ψήφισμα που αφορούσε εργαζόμενους του Δήμου, και δεν τιμά το Δήμο μας να λάβουμε απόφαση για ζήτημα που αφορά άλλο γειτονικό Δήμο.

2. Για το ψήφισμα που αφορά το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις διαφωνούμε με τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα η ψήφιση των νόμων είναι αρμοδιότητα της Βουλής.

Ας αφήσουμε τους Δημότες να κρίνουν : - ποιοι ενδιαφέρονται για την επίλυση των προβλημάτων,

- ποιοι αντιπολιτεύονται με ψηφίσματα απλά και μόνο για να διαφοροποιούνται,

- ποιος καταθέτει ουσιαστικές προτάσεις και

- ποιος απλώς λαϊκίζει και «δήθεν» ενδιαφέρεται για το καλό του Δήμου μας και των Πολιτών μας.

Γιάννης Γκίκας

Δήμαρχος Αιγάλεω