Την Τετάρτη 3/06/2020, και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η 2 η δημόσια διαβούλευση για τη  Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με θέμα :

«Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και προτεινόμενων προκαταρκτικών παρεμβάσεων για τους χρονικούς ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας και 20ετίας στα πλαίσια του ΣΒΑΚ».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην παρακάτω διεύθυνση:

https://meetingsemea.webex.com/meetingsemea/j.php?MTID=m2f051a24e2b6a7464d59edf78b847371

Περισσότερα για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: http://svak.agiavarvara.gr

* Έλα να ενημερωθείς

* Να συμμετάσχεις, να εκφράσεις τις απόψεις και προβληματισμούς σου

* Να αποκτήσει η πόλη μας Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα