Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών/Φιλοσοφική Σχολή/Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής σε συνεργασία με το Δήμο μας

και το 6° και 4° Δημοτικό Σχολείο υλοποιεί προγράμματα ένταξης – ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με βάση το πρόγραμμα ''Ένταξη κι εκπαίδευση των παιδιών ρομά'' θα λειτουργήσει τμήμα αλφαβητισμού- γραμματισμού νέων κι ενηλίκων με στόχο την εκμάθηση ή τη βελτίωση της ελληνικής γλώσσας (ανάγνωση, γραφή, κατανόηση κειμένου). Οι συμμετέχοντες/ουσες(νέοι/ες και ενήλικες ρομά και μη ρομά) θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν σε σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και θα γίνονται απογευματινές ώρες, σε αίθουσα που παραχωρεί ο Δήμος, στο 4° Δημοτικό Σχολείο.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο γραφείο παιδείας του Δήμου 2132019339 στο 4° Δημοτικό Σχολείο 2105614785 2105618422 και στο 6° Δημοτικό Σχολείο 2105615256