Η "δική μας πόλη" για την απουσία τηλεδιασκέψεων στο δήμο Αγίας Βαρβάρας