Χρηματοδότηση ύψους 3.005.140 ευρώ για την προμήθεια 10 Ηλεκτρικών Οχημάτων και

Μηχανημάτων Έργου καθώς και την τοποθέτηση 10 σταθμών φόρτισης εξασφάλισε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας καθώς ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και η εκπρόσωπος του Tαμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Δήμητρα Ασημάκη υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση. Με τη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό του με οχήματα και μηχανήματα φιλικά στο περιβάλλον, καταδεικνύοντας ότι ο πρωτοποριακός εκσυγχρονισμός της Αγίας Βαρβάρας σε όλους τους τομείς αποτελεί προτεραιότητα.