Τη Δευτέρα 25/5/2020 η Αν. Διοικήτρια κ. Φωτεινή Βρύνα του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»

συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριο Σκουτέλη και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε στο πλαίσιο της διάθεσης της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου», η οποία αφορά την παροχή διατακτικών επιταγών σίτισης προς το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», ατομικής αξίας 100€ ως αναγνώριση της προσφοράς του, απέναντι στην πανδημία COVID – 19. Από τις 18 Μαΐου 2020,η Ε.Ν.Ε., ξεκίνησε την παράδοση των διατακτικών επιταγών σίτισης στα 25 νοσοκομείων του Νομού Αττικής (3.000 εργαζόμενοι), συνολικής αξίας 300.000€, ως αναγνώριση της προσφοράς του, απέναντι στην πανδημία COVID – 19 Κατά την συνάντηση τέθηκαν και άλλα ζητήματα με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση του Νοσηλευτικού Προσωπικού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καθολική πλέον κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς των Νοσηλευτών, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες τους αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές αντιμετώπισης της πανδημίας.