Την Τρίτη 09/06/2020 παρεδόθη στην Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» δωρεά από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΠ), που αφορά έναν (1) υπερηχοτομογράφο

VIVID T8(R3) του οίκου GE Health Care σύγχρονης τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας στην προσφορά- παροχή εξελιγμένων Υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες στα διάφορα τμήματα του (Μονάδα COVID, TEΠ, ΤΕΙ κα). Ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, καλύπτει όλο το φάσμα των υπερηχοτομογραφικών εξετάσεων, ακτινολογίας, γενικής παθολογίας, εξετάσεις πνευμόνων, βιοψίες, εξετάσεις καρδιάς, αγγείων, νευρολογικών εξετάσεων, εξετάσεις μαλακών μορίων καθώς και πλήθος άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων. Με τη σπουδαία αυτή δωρεά των Ελληνικών Πετρελαίων, αναβαθμίζεται η παροχή Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου μας προς τους πολίτες του Δήμου Αγ. Βαρβάρας και της ευρύτερης περιοχής.