Ένας Δήμος στην Δυτική Αθήνα, παράδειγμα για την διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικότερα,

εκείνη των οργανικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα), είναι ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας.

Εκεί, ο Δήμαρχος έχει αγκαλιάσει με μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα και ο Δήμος έχει προβεί σε συνεννόηση με τους επιχειρηματίες και κατοίκους, διοργάνωσε εκδηλώσεις-συζητήσεις όπου ο ίδιος ο Δήμαρχος ανέπτυξε την σκοπιμότητα και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση.

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, η Αγία Βαρβάρα έχει να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα τα οποία είναι σε απόλυτο βαθμό, ευοίωνα για την προοπτική του σχεδίου αποκομιδής και διαχείρισης των βιοαποβλήτων

Αλλά και εν γένει στο θέμα της ανακύκλωσης η Αγία Βαρβάρα είναι παράδειγμα προς μίμηση καθώς έχει οργανώσει και μεθοδεύσει πολύ καλά την υπηρεσία καθαριότητας –κάτι που είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς από την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη.

Πραγματικά, η πόλη «λάμπει»! Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, λειτουργεί ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, γιορτές και αργίες, καθαρίζοντας και περισυλλέγοντας τα σκουπίδια από την πόλη. Αυτό, προφανώς, οφείλεται στον σχεδιασμό, την μεθοδικότητα και την εργατικότητα του Λάμπρου Μίχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου του κ. Γιάννη Πουλάκη, ο οποίος επί τέσσερα χρόνια βρίσκεται συνεχώς (κυριολεκτικά) στους δρόμους της πόλης και συντονίζει-επιβλέπει τις εργασίες της Υπηρεσίας, ακολουθώντας τις οδηγίες και εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του έμπειρου και αξεπέραστου Λάμπρου Μίχου.